Svenska flaggan
BestChampagne Logo
|
Dryckeslistan Logo
du vinbeväxta nord
Skriven av Magnus Reuterdahl

Svenskt vin – Dryckesbranschrapporten 2018

Det har aldrig varit mer tillgängligt att dricka närproducerat vin. Det blir fler och fler svenska vinerier och vingårdar. Idag finns det sannolikt mer än 300 vinodlare som tillsammans har mer än 100 hektar av vingårdar. Ett 40-tal av dessa vingårdar är kommersiella, trots det är tunnsått med svenskt vin på bolagshyllorna. Dryckesbranchrapporten är ett sätt att få en känsla av var den svenska vinbranschen befinner sig och vart den är på väg.

Nyligen kom Dryckesbranschrapporten 2018. Rapporten tar upp den svenska bryggeri-, destilleri- och vinbranschen. I denna bedöms det att det idag finnas mer än 550 dryckesproducenter i Sverige. Några av dessa är stora företag, ytterligare några arbetar med förädling av dryck, de allra flesta är dock småskaliga producenter. Det vill säga familjeföretag eller företag med ett fåtal anställda som mikrobryggerier, små destillerier och mindre vingårdar.

Majoriteten av dessa bolag är ölbryggerier (mer än 400 stycken) och många är aktiebolag, omkring 300 stycken. Omkring 75 är vinproducenter och 80 destillerier. LRF bedömer att den småskaliga alkoholproduktionen idag ger cirka 2 500 arbetstillfällen varav 250 på vingårdar. Bland vinproducenterna inkluderas producenter av fruktvin och företag som köper in druvor eller druvjuice från andra länder.

Motala bryggeri

Svenskt vin

Sverige klassades enligt EU:s regler som vinland redan 1999. Detta betyder att de vingårdar som blivit godkända av Livsmedelsverket har rätt att märka sina viner med årgång och druvsort. Än så länge har Sverige inte infört några klassificeringsregler av vinet varför de endast får säljas som bordsvin. Bland de godkända druvorna finns såväl vanliga vindruvor (vitis vinifera) som hybriddruvor. Det bedöms att det idag finns mellan 250-300 vinodlare som tillsammans har betydligt mer än 100 hektar vingårdar. Föreningen Svenskt vin anger i en artikel 2017 att det finns ett 40-tal kommersiella vinproducenter och att de största vingårdarna är större än 10 hektar. De flesta är dock små och är dock kring eller under en hektar i storlek.

Halland Svenskt vin
Ästad vingård

De flesta vinproducenterna återfinns i Skåne, följt av Halland och Västra Götaland men de finns i större delen av södra Sverige. Vingårdarna är lokaliserade på landsbygden och har sina rötter i jordbruksnäringen. Vid sidan av vinodling och jordbruk kombineras många vinodlingar med olika typer av besöks- och turistverksamhet. Bland dessa finner vi aktiviteter som provsmakningar, restaurangverksamhet, logi och konferensmöjligheter.

Vinlandet Sverige & svenskt vin 2018

Det är inte helt lätt att hitta information om hur vinlandet Sverige ser ut även om det är förhållandevis lätt att hitta information om enstaka vingårdar. Den samlade bilden saknas vilket sannolikt beror på att informationen är spridd på många myndigheter och organisationer, t ex Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Skatteverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och föreningen Svenskt vin med flera.

Vinodlingarna är nu så pass stora och antalet kommersiella vinproducenter så många att jag tror att branschen skulle vinna på att få vinlagar av olika slag. Inte bara för att samla information men också för att marknadsföra svenska viner och tillse att kvaliteten utvecklas ytterligare. Det finns många som gör bra viner och gör det varje år. Med tydligare regler, mer forskning och samlad kunskap kan de dock sannolikt bli ännu bättre och hjälpa dem som ännu inte nått denna nivå.

Solaris
Solaris, en av de vanligast odlade druvorna i Sverige.

Vinlandet Sverige går att beskriva på flera sätt men ett är att vinerna är relativt svåra att finna, om du inte letar efter dem. Detta trots att det aldrig varit mer tillgängliga. Med tillgängliga menar jag att det finns förhållandevis många producenter, flera olika viner och en spridning av vingårdar i större delen av södra Sverige. De flesta vinerna går antingen att beställa genom Systembolaget eller dricka på restaurang, några finns också på bolagets hyllor, dock oftast lokalt nära var de produceras. Majoriteten återfinns dock i Systembolagets beställningssortiment, där de tyvärr inte är särskilt synliga för de vanliga konsumenterna.

I Systembolagets sortiment inklusive beställningssortimentet fanns det 18 stycken svenska vinproducenter och ett knappt 40-tal olika viner, 2018-02-20. Priserna på dessa viner ligger mellan 143-699 kronor, majoriteten ligger mellan cirka 150 och 299 kronor.

svensk vingård
Ästad vingård

Vinlandet Sverige, svenskt vin och framtiden?

Utvecklingen har gått fort sedan 1999 då Sverige blev ett vinland, då fanns det endast ett fåtal vinodlare. Föreningen Svenskt vin arbetar för att kunna införa en svensk klassificering för lantviner och regionalt vin. Det finns givetvis både för- och nackdelar med vinlagar, idag kan en hel del göras under radarn och våra vinodlare kan bestämma mycket själva.

Så länge den svenska vinodlingen understiger 99 hektar och/eller en produktion om 25 000 hl per år berörs inte Sverige av det generella förbudet mot nyplantering som råder inom EU. Idag överstiger sannolikt vinodlingarna 100 hektar men det är högst tveksamt om det produceras så mycket som 25 000 hl per år. Jag har åtminstone inte sett några sådana siffror.

Villa matihilda vingård
Villa Mathilda vingård.

Det känns dock som att det är dags för en uppdatering av Jordbruksverkets marknadsöversikt, det har gått mer än 10 år sedan sist. Den förra gjordes 2006 och då bedömdes det som att det fanns tre företag som tillverkade vin av egenodlade vindruvor i kommersiellt syfte – mot dagens omkring 40. Personligen tycker jag också att det borde gå att få till en lösning för gårdsförsäljning, till exempel liknande den som nu finns i Finland – detta oavsett vad man tycker om Systembolaget som monopol. Det är valår så det är omöjligt att sia om vad som händer. Även om så inte sker just nu tror jag dock att diskussionerna om gårdsförsäljning i media har lyft kunskapen om svenskt vin betydligt och förhoppningsvis gjort fler nyfikna.

Svenskt vin
Tjugo svenska vingårdar, en bok om svenska vinproducenter.

Så har du inte redan upptäckt de svenska vinerna så rekommenderar jag dig att prova några. De finns att beställa på Systembolaget även om de inte finns i just din butik. Du kan också prova det på vissa restauranger och i vinbarer. Framförallt tycker jag att du bör besöka en svensk vingård i sommar, kolla till exempel Vinvägen Skåne som passerar ett tjugotal skånska vingårdar som tar emot besökare.

Dryckesbranchrapporten 2018 visar att vinlandet Sverige är att räkna med, inte bara bara för kvaliteten på dryckerna utan också som bransch som sysselsätter människor. Den visar också att trots svårigheter finns det många som har ett engagemang och ett hjärta för dryck och dryckeskultur. Så fortsätt att kämpa och skapa såväl smakupplevelser som vingårdsupplevelser på hemmaplan.

Magnus Reuterdahl

Magnus Reuterdahl

Magnus Reuterdahl

Magnus Reuterdahl har skrivit om vin sedan 2006 och skrivit för DinVinguide.se sedan 2012. Han skriver gärna om viner från Bourgogne, Portugal, Centraleuropa och Georgien samt om baijiu.

Läs mer om Magnus

Läs mer