Svenska flaggan
Systembolaget logo
Skriven av Anders Levander

Hållbarhetstänk i vinbranschen – samtal med Systembolaget.

Januari månads tema hos DinVinguide.se är ekologiska viner. Vårt syfte är att informera våra läsare om olika typer av ekologiska viner. Ett större och mycket bredare begrepp är "hållbarhet" och i denna artikel diskuteras vin i relation till hållbarhet.

Under senare år har vi sett en stark trend mot frågor om miljö och hållbarhet i samhällsdebatten, med extra fokus kring detta tema i samband med miljökonferensen i Paris i slutet av förra året. Miljö och dess kostnader har länge diskuterats. Dragkampen mellan kortare och längre horisont i tänk och planering har pågått länge. Vi på DinVinguide.se redovisar under januari månad existerande trender och fakta kring ekologiska viner.

Ett större begrepp och kanske lite mer flummigt är ”hållbarhet” med betoning på långsiktighet. Ett stort och svårt begrepp och inte allmänt tydligt, men därför inte oviktigt. Varje industri och bransch har olika hållbarhetsparametrar att fokusera på, så även vinindustrin. Vi konsumenter bör kanske också ta ett större ansvar för vad vi faktiskt köper och konsumerar. Ja, det låter och är mycket politiskt korrekt idag, men jag tror alla vi som konsumerar vin och öl är intresserade i denna fråga, men på olika sätt.

 

Bild från DinVinGuide

Hållbarhet är som sagt ett stort och inte helt klart definierat begrepp. Jag har inte någon djupare kunskap inom området mer än bara som medborgare, konsument och kund på Systembolaget. För att förkovra mig och vidga mina och våra läsares vyer stämde jag möte med Sara Norell på Systembolaget. Sara har ett långt förflutet inom dryckesbranschen och krogvärlden och är idag ansvarig för Systembolagets enhet Sortiment och Inköp.

Sara tar emot mig vänligt och visar en öppen attityd. Hon känns avslappad och alls inte defensiv, som jag ibland upplevt i kontakter med Systembolaget. Har man ett lagstadgat monopol blir man givetvis granskad och utmanad. Jag kan gott och väl förstå att en viss defensivitet inträder och att man då kan uppfattas som lite avvaktande, vilket alltså inte var fallet vid vårt möte.

Saras är uppvuxen på Öland i den lilla fina orten Stora Rör, men hennes öländska rötter framgår inte alls i hennes språk. Jag har, som är seglare, flera gånger ankrat upp i denna pittoreska hamn på Ölands västkust. Det framgår tydligt att hennes intresse och kunskap om vin är hög men utan snobbighet. Jag förstår att vinsnobberi inte står särskilt högt i kurs hos henne.

 

Bild från DinVinGuide

Vi talar om det större begreppet hållbarhet och fokuserar i detta inte bara på ekologiska viner. Sara gör tidigt klart att hon inte är expert inom området ekologiska viner. Om detta är fokus har vi experter på Systembolaget som får uttala sig meddelar Sara.

Systembolaget är en av världens största inköpare och med detta följer ett stort ansvar. Det märks tydligt att Systembolaget har konceptet hållbarhet inarbetat i sin företagskultur. Jag får en tydlig känsla av att man arbetar aktivt med frågan. Sara duckar inte för några frågor och är påläst. Den som vill läsa Systembolagets hållbarhetspolicy, gå gärna in på bolagets hemsida om du är intresserad.

Ett centralt område är uppförandekoder och alkohol. Detta har ju uppmärksammats under senare tid inte minst med fackföreningen Kommunals magplask i vin- och sprithavet. Alkohol är ett njutningsmedel, som vi vinälskare vet, men en farlig produkt också. Det är viktigt för Systembolaget hur produkterna visas och marknadsförs och det råder inget tvivel om att ekologiska produkter ligger Sara nära om hjärtat. Vi på DinVinguide.se är positiva till den ekologiska trenden men även vi får akta oss för att gå på lycksökarnas försök i branschen. Att gilla ekologiskt och biodynamiskt vin får inte leda en till att gå på falsk varudeklaration eller att ”skriva upp” ett vin bara för det har rätt produktionsmetod men är av undermålig kvalitet. Denna trend var kanske starkare för några år sedan att ”hissa” ett vin bara för det var ett natur-, ekologiskt-, eller biodynamiskt vin trots att det var riktigt sunkigt och orent.

Jag har förtroende för Systembolagets medarbetares inställning och kompetens inom det ekologiska området. Det finns en del kritiska röster men det är svårt att tillfredsställa alla.

 

 

 

Bild från DinVinGuide

Systembolaget har en stor utmaning med vilken förpackning som kunderna föredrar och köper. Sara Norell säger att hela 30 procent av Systembolagets miljöpåverkan kommer från förpackningen, läs tunga glasflaskor. Övervägande delen av ett vin är ju vatten som transporteras världen över. Hur kan man minimera en negativ miljöpåverkan? Bag in Box är ju en miljömässigt bra produkt menar Sara, men har samtidigt andra effekter som kanske inte bara är positiva, som exempelvis ökad alkoholkonsumtion.

Försök har under förra året gjorts med vin på PET flaskor. Exempelvis lanserades en Chablis på PET flaska. Personligen tycker jag att timingen kunde vara lite bättre från Systembolagets sida. Varför lansera en ny produkt som Chablis på PET under höst och vintersäsongen. Flaskan lämpar sig ypperligt för sommarens utflykter snarare är till adventsfirandet. Sara menar att timingen kanske inte var optimal för denna Chablis lansering.

Ett annat aspekt inom hållbarhetsområdet är arbetsvillkor för vinarbetare runtom i världen. Hur är arbetsmiljön för de som är involverade i allt från vingården till vinkällaren. Vinhanteringen har genom historien varit nära förknippad med olika typer av inte alltför hälsosamma kemiska preparat och bekämpningsmedel.

Ett viktigt område som uppmärksammats är hur vinarbetare världen runt ersätts. Är det rättvisa löner som betalas ut? Detta är ett svårt område att få full inblick i men jag tycker att Systembolaget gör en insats inom ett viktigt område. Man stöder sig på organisationer som ”Fairtrade” och ”Fair for Life” som undersöker och certifierar producenter. Se gärna efter på förpackningen nästa gång ni går och köper vin om det finns en symbol eller märkning om etisk certifiering.

Avslutningsvis diskuterar Sara och jag kring ekonomisk hållbarhet. Betalar svenska importörer korrekt skatt. Betalar producenterna korrekt skatt i sina respektive länder. Använder sig producenterna av långsiktigt hållbara leverantörer av flaskor, korkar, etiketter och transporter etc. Givetvis kan Systembolaget inte hållas ansvarig för alla dessa aspekter. Med den storlek och viktiga roll Systembolaget har samhällsekonominskt och inom vinindustrin följer ju ansvar. Men det finns ingen känsla att Sara Norell duckar på frågeställningarna. Jag måste säga att jag har en positiv magkänsla efter mitt möte om hållbarhet med Systembolaget. Annars brukar vi vinskribenter vara snara att kritisera Bolaget vilket inte är fallet idag.

Ett hållbarhetstänk från druva till glas är sammansatt av flera aspekter inom området. Med en fortsatt debatt och ett medvetet, långsiktigt arbete från bl.a. Systembolaget, tror jag att vi kommer att se mer av detta i produktion och inte minst i marknadsföringen från de producenter som förstått att yngre generationer i allt högre utsträckning tar med detta i sina val.

 

Förra året ökade Systembolaget försäljningsvolymen av ekologiskt med hela 68 procent vilket ger en volymandel om 9,3 procent totalt. Ökningen av ekologiska produkter ökar för alla varugrupper. För vin var andelen 2015 nästan 17 procent.

Etiskt märkta produkter, Fairtrade och Fair for Life, ökade försäljningsvolymen med nästan 40 procent under 2015 vilket kan jämföras med 4,2 procent för år 2014. För relevanta länders produktion uppgår andelen till knappt 18 procent.

Anders Levander

Anders Levander

Anders är redaktör för Wine Publishing och ansvarig för det skrivna. Fokusområden är Italien, Frankrike och Tyskland.Två böcker har hittills producerats, vilka handlar om Chablis- och Languedocs viner

Läs mer om Anders

Läs mer