Vinlusen

Den fruktade phylloxeran importerades till Europa av misstag från Amerika runt 1860. Under de 30 år som följde tog den rysliga lilla skadeinsekten kål på de flesta vingårdarna i Europa, Argentina och Australien. De europeiska vinstockarna, Vitis Vinifera, förtvinade. Förtvivlade bönder brände, dränkte och förgiftade odjuren förgäves. Först så småningom kom man på att köpa in amerikanska, motståndskraftiga vinstockar och ympa in de europeiska druvsorterna på dem. 

    Utforska våra guider

    Bild på en vinranka med vindruvor