Svenska flaggan
Hur står det till med den odlade laxen? - DinVinguide
Skriven av Eva Weckström

Hur står det till med den odlade laxen?

När jag var liten var lax lyxigt och användes vid högtidliga tillfällen. Idag finns det ett överflöd av lax i butikerna och priset är avsevärt lägre nu än då. Vad hände? Och hur mår egentligen laxen och miljön runt de utbredda och hårt kritiserade laxodlingarna?

Bild från DinVinGuide

Det är en djungel och svårt att välja råvaror idag.

Märkningar, termer och certifieringar som hållbart (sustainable), ekologiskt, KRAV, MSC med flera duggar tätt. Och för att en råvara är ekologisk behöver den inte vara helt miljövänlig ur ett hållbart perspektiv. Svårt!

Många är vi som tvekar vid den vackert rosa laxen i fiskdisken. Är det ok att köpa odlad lax? Överhuvudtaget? Låt oss bena ut begreppen. Det känns tråkigt men nödvändigt att ta upp detta med odlad lax, dåliga odlingsförhållande, sjukdomar och miljögifter.

Jag skriver dock absolut inte detta för att avskräcka dig som konsument från god fisk. Själv älskar jag lax och har inte för avsikt att sluta laga mina goda recept. Inte alls! På tal om goda recept så har jag bifogat ett par här nedan.

Vi ska inte sluta köpa och äta fisk i allmänhet och lax i synnerhet. MEN det är absolut nödvändigt att läsa på lite.

 

Bild från Dinvinguide

 

När det gäller fisk brukar jag själv gå efter ASC/MSC-märkta varor, samt KRAV i den mån det finns.

MSC står för Marine Stewardship Council och är en internationell organisation som arbetar med certifiering och miljömärkning av fisk och skaldjur som är vildfångade.

ASC står för Aquaculture Stewardship Council, som är en internationell organisation som tagit fram regler för certifiering och miljömärkning av fisk och skaldjur som är odlande.

Båda symbolerna betyder att fisken kommer från livskraftiga bestånd. Båda märkningarna har relevanta krav på fiskemetoder, bifångst och spårbarhet.

Väljer du KRAV-märkt vet du också är fisken inte är bottentrålad. 

Bottentrålning har visat sig vara katastrofalt dåligt för allt fiskebestånd då det urskiljningslöst fiskar ur vattnen. På Naturskyddsföreningens hemsida skriver man till och med : ”Att bottentråla havsbotten efter fisk kan liknas med att kalhugga skogen för att komma åt rådjuren”. 

I slutändan tycker jag att vi måste sluta jaga lågprisvaror. Någonstans på vägen betalas priset- som ofta är mycket dyrköpt.

 

Bild från Dinvinguide

 

Men åter till laxen.

Vi har en aktuell och pågående debatt om laxodling som tog fart rejält det sista året. Detta på grund av vår svenska journalist Mikael Frödin. Han som beslutsamt och modigt bröt reglerna och simmade fram och filmade ner i nätkorgarna hos en norsk laxodling. Och blev chockad över hur sjuka och lusangripna de odlade laxarna var.

Och ju större industri, ju mer pengar. Ju större vinstintresse, ju fulare metoder. Det visar sig i bakvattnet att många av de vetenskapliga undersökningar som gjorts från Norges håll, om anrikade miljögifter i den odlade laxen, är starkt vinklade. Och utförda på uppdrag av- industrin. Suck. Men vem blir förvånad. I slutändan är det hursom väldigt bra att de lukrativa laxodlingarna synas i sömmarna.

Aktuella siffror-från odlingsbranschen själv-under rättegången mot Mikael Frödin visar att det dog 53 miljoner laxar i norska odlingskassar under 2017. 53 miljoner. Smaka på den siffran. Således gick 100 miljoner kilo mat till spillo. För att producera dessa har det gått åt ca 250 miljoner kilo annan fisk i form av foder. Slöseriet med den ekologiska resursen är enorm.

 

Bild från Dinvinguide

 

Genom att välja miljömärkt lax skapas en större efterfrågan och i förlängningen påverkar detta fiske- och odlingsmetoder och i slutändan utbudet på marknaden
Bild från DinVinGuide

Vildfångad Lax:

Vildfångad fisk lever fritt i sin naturliga miljö och äter den föda den naturligt ska äta.

Den lever vilt och simmar på det sätt den är tänkt att simma. Det gör vildlaxen näringsrik.

Men den är svår att få tag på- Den odlade laxen har trängt bort det naturliga beståndet genom att odlade laxar rymmer från hägnen. Den odlade laxen inte bara försvagar genpoolen utan sprider även smitta i form av parasiter och sjukdomar till den vilda laxen. Den vilda laxen är i dagsläget starkt hotad.

(Inte all vildfångad lax är heller supernyttig- som lök på laxen innehåller till exempel en del sådan för höga halter miljögifter som dioxin, kvicksilver och PCB. Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern omfattas av just detta. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden. Livsmedelsverket rekommenderar endast att man äter sådan fisk 2-3 gånger per år. Vildfångad lax från nordöstra atlanten bör också undvikas.)

Vild lax är rödlistad hos WWF, Världsnaturfonden, och bör enligt dem undvikas helt då den kommer från överfiskade bestånd. Detta alltså enligt WWF. WWF:s kategorisering är gjord med hänsyn till miljön.

 

Bild från Dinvinguide

Odlad lax:

Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax föds upp på fiskmjöl som bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv. I de länder där fiskmjölet tillverkas drabbas både miljö och människor hårt också av fabrikernas utsläpp.

Fiskmjölet som laxen utfordras med innehåller dessutom fisk från Östersjön, världens mest förorenade hav. I Östersjön förekommer höga halter av både kvicksilver, dioxin och PCB. (Det ställs dock hårdare och hårdare krav på foderproducenterna)

En annan giftig tillsats som inte regleras är etoxikin som används i fiskfodret för att fettet inte ska oxidera. Etoxikin är tydligt reglerat i grönsaker och kött och också i exotiska livsmedel som krokodilkött, grodlår och sniglar. För fisk finns skrämmande nog inget gränsvärde. Alls. Man blir mörkrädd.

Ytterligare problem uppstår i närmiljön där laxen odlas. Denna förorenas av den stora mängden avföring som hamnar på botten under burarna. Bland annat innehåller avföringen ämnet endosulfan, ett insektsgift som laxen fått i sig via sitt foder. Och som är tillåtet i Latinamerika. Detta används alltså även inom EU. Vidare lyckades laxodlingsindustrin i Norge förmå EU att HÖJA gränsvärdet 2013. 10 gånger. Du läste rätt. Tio gånger. På detta sätt minimeras bestånden av de arter som naturligt borde finnas i vattnen runt odlingsburarna. Kraven på slutna system för odling av lax blir med all rätt allt högljuddare.

I Norge, till exempel, finns också stora problem med att de odlade laxarna smittar den redan hotade vilda laxen med parasiter och sjukdomar. De norska vildlaxpopulationerna har sorgligt nog halverats sedan 80-talet och fortsätter att minska.

Odlad lax är många gånger billigt i butiken därför att någon annan (moder natur) redan har betalat det verkliga priset. Välj därför KRAV och/eller ASC-märkt lax när du väl vill unna dig en bit.

Bild från DinVinGuide

Att dricka till laxen? Kolla in lite tips på god riesling i min kollega Magnus Reuterdahls artikel:

Ingen sommar utan riesling

I slutändan tycker jag att vi måste sluta jaga lågprisvaror. Någonstans på vägen betalas priset- som ofta är mycket dyrköpt.

PCB är ett stort och allvarligt problem i vår miljö. ”Polyklorerade bifenoler” är ett samingsnamn på över 200 olika gifter som industrin började användas på 1930-talet. I stor skala. Låter det otrevligt? Det är det också tyvärr….

PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. Det är svårt att bryta ner och lagras i fettvävnaden hos djur och halterna blir högst i vävnaden på de som befinner sig i toppen av näringskedjan. Särskilt djur som fisk, säl och fåglar som äter fisk är drabbade.

Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid förbränningsprocesser där ämnen som innehåller klor förekommer, till exempel vid sopförbränning och produktion av järn och stål. Tidigare var även bilavgaser och klorblekning av papper betydande källor. Ett tiotal av dioxinerna är mycket giftiga, bland annat TCDD (tetraklordibenso-p-dioxin) som är ett av de starkaste gifterna man känner till. Polyklorerade dibensodioxiner (PCDD-föreningar) anses vara det giftigaste människan skapat. Agent Orange kanske ringer en klocka. Otrevliga saker.

Eva Weckström

Eva Weckström

Eva Weckström är sommelier med lång erfarenhet av restraurangbranchen både i Stockholm och New York. Senast har hon varit på Wärdshuset Ulla Winbladh och chefsommelier på Villa Pauli.

Läs mer om Eva