Svenska flaggan
Kreaca

Kreaca

Kreaca är en ovanligt förekommande grön druva från Balkan, idag finns den främst i Serbien. Druvan odlas också i Centraleuropa, bland annat i Ungern under namnen bânâti rizling eller banat riesling, i Rumänien under namnen creata eller creata de banat med flera.

Andra synonymer inkluderar franchie (Rumänien), rielsing babatsky (Slovenien) och zakkelweiss (Tyskland).

Det är en druva som kan ge stora skördar och moganra förhållandevis sent på såsongen. Den har problem med olika mögelangrepp och rötor. Druvan används ofta i blender.

OBS att den inte är närmare besläktad med varken grasevina (welschriesling) eller rielsing.