Svenska flaggan
vinstock

Jampal

Jampal är en grön druva från Portugal, möjligen från regionen Dao. Det finns dock flera teorier om druvan och vissa lutar mot att den har sitt ursprung i den södra delen av Portugal, möjligen Algrave eller mer mot atlantkusten och Collares, i Lisboa. Druvan var nästan utdöd när den påträffades kring år 2007, idag beräknas det finnas drygt 30 hektar (2016) med odlingar av druvan, majoriteten av dessa återfinns i Lisboa, Tejo och Beiras.

Synonymer är bland annat boal rosado, cercial,  jampaulo, jampolo, joão paolo och pinheira branca.

Druvan är svårodlad och mognar förhållandevis sent samt ger en låg och ibland oregelbunden avkastning. Den är mottaglig för ädelröta och andra rötor, svampar, coulure och mjöldagg.

Vinerna får ofta en hel del kropp samtidigt som de har relativt hög syra. I smaken finns citrus, stenfrukter, exotisk frukt och vita samt gula blommor. Det finns element i vinerna som påminner om såväl viner på chardonnay som riesling.

För närvarande finns det bara en producent som gör ett vin på endast denna druva, Manz i Lisboa. Det är också de som återupptäckte den i gamla vingårdar, i Cheleiros, Lisboa.