Chablisskolan del 4 – Årgång 2013 med 30 procent lägre volym.

Chablis vinproducenter har återigen prövats. Efter en mycket sen och kall vår drabbades man av dåligt väder under sommaren. Skördevolymen är 30 procent lägre än normalt säger Lyne Marchive ägaren till Domaine des Malandes.

Lyne Marchive ägare till kvalitetsegendomen Domaine des Malandes är bekymrad över den låga skördevolymen.
Lyne Marchive ägare till kvalitetsegendomen Domaine des Malandes är bekymrad över den låga skördevolymen. 

Nu i slutet av oktober är det mesta skördat i Chablis. Den sena blomningen och det kalla vädret i norra Bourgogne har gjort avtryck i skördevolymen. Det var kallt och allt var ett par tre veckor sent i stora delar av Europa. Den ojämna blomningen har skapat problem i Chablis. Det har varit en kamp mot vädrets makter. Nu slapp man de stora problemen man hade söderut i Bourgogne med hagelstormar. En hagelstorm under kritiska perioder kan ödelägga en vingård och allt går upp i rök. En av de värsta plågorna för odlarna är de plötsligt uppkomna ovädren med hagel som lätt kan slå sönder druvorna eller de späda fruktställningarna. Detta kan slå ut upp till 90 procent av skörden i en vingård och omintet göra ett helt års slit på några få minuter.

Utmaningen i år har varit selektionen i både vingården och på sorteringsbordet före pressningen. Röta har förekommit i viss utsträckning. De som kunnat hantera detta och inte skickat med röt angripna druvor kommer få ett hyffsat vin. Årgång 2013 kommer kanske inte gå till historien som en toppårgång men kan bli helt acceptabel. Det är givetvis för tidigt att uttala sig bergsäkert om årgångens framtid ännu. Vinskribenter brukar vara snabba att hylla eller förkasta årgångar. Efterhand kan en hyllad årgång visa sig alltför uppskriven för att visa sig inte hålla. Ett exempel på detta är årgång 1997 i Italien som idag inte alls svarar upp mot vad vinskribenterna ansåg vara århundradets bästa årgång. Motsatsen är årgång 2004 i Chablis som togs emot mycket njuggt av framförallt franska vinjournalister. Idag är 2004 i Chablis en mycket typisk och intressant årgång.

Lyne Marchive som äger Domaine des Malandes säger att hon är ledsen för att skörden är cirka 30 procent lägre än ett normalår. På fråga om kvaliteten är hon nöjd och tror att det inte kommer bli något problem med hur årgång 2013 uppfattas kvalitetsmässigt. Det som mest bekymrar henne är den kraftiga prisstegringen på bulkvinerna på grund av den låga skördevolymen. Enligt henne är priset uppe över 6 Euro per liter vilket förvånar. Det är omöjligt för oss producenter att föra detta ökade pris vidare till slutkonsumenten.

Hervè Tucki på La Chablissienne menar att det har varit ett besvärligt år men ingen katastrof.
Hervè Tucki på La Chablissienne menar att det har varit ett besvärligt år men ingen katastrof.

Hervè Tucki på La Chablisienne bekräftar ett lite besvärligare skördeår men är annars optimistisk. Det är ingen katastrof men det är heller ingen toppårgång vi kommer få i buteljerna menar Hervè. Nu har ju Hervè varit med sen barnsben i Chablis och vet verkligen vad han talar om. Det har hänt tidigare att årgångar som initialt verkat riktigt usla kommit tillbaka och levererar helt ok viner efter flasklagringen.

Den snabba mognaden överraskade många under slutet av september och början på oktober. Det var viktigt med timingen av druvorna. Får de hänga för länge och förlora den viktiga syran blir det en platt och otypisk Chablis menar Didier Seguier på topproducenten William Fevre.

Personligen tror jag inte årgång 2013 kommer bli en klassisk och typisk årgång vi refererar till om tio femton år. Hemligheten är urvalet och hur arbetet skötts i vingården under sommaren. Urval och beskärning har varit två nyckelord i år för kvaliteten.

Fler artiklar