Vinlandet – South Australia

Vinlandet – South Australia vinzoner och regioner

I huvudartikeln om Australien kan du läsa mer om Australien som vinland. Här presenteras vinzonerna och vinregionerna i delstaten South Australia. Totalt finns det 18 vinregioner inom sju vinzoner och staten kallas ofta för vinstaten. Det är dock inte störst till ytan om ser till vingårdar och det är inte heller äldst men man producerar mest vin, 50% av allt vin som produceras i Australien. Området som helhet har ett förhållandevis torrt klimat och det delas av floden Murray River. Denna är källan till bevattning av vingårdarna, vilket behövs på många ställen. Huvudstad i staten är Adelaide. 

Delstaten South Australia ligger centralt i Australien. Den södra delen av staten har i princip medelhavsklimat, medan resten av staten har ett torrare och varmare klimat som i vissa delar kan beskrivas som halvöken.

Annons:

Vinzoner South Australia, Australien

Barossa utgörs av vinregionerna Barossa och Eden Valley

Mount Lofty Ranges utgörs av vinregionerna Adelaide Hills, Adelaide Plains och Clare Valley.

Fleurie utgörs av vinregionerna McLaren Vale, Southern Fleurieu, Kangaroo Island, Currency Creek och Langhorne Creek.

Limestone Coast zone utgörs av vinregionerna Coonawarra, Mount Benson, Robe, Mount Gambier, Padthaway och Wrattonbully.

Lower Murray utgörs av vinregionen Riverland.

Far North utgörs av vinregionen Southern Flinders Ranges.

The Peninsulas är en vinzon kring Spencer Gulf och utgörs av områdena Eyre och Yorke. Man fick sin GI 1996. Det odlas vin här men än så länge finns inga vinregioner inom zonen.

Vinregioner, South Australia, Australien

Adelaide Hills (Sauvignon blanc). Man började odla vin här på 1870-talet, många vingårdar lades dock ned under 1930-talet och det var först på 1970-talet området började växa igen. Regionen är till ytan en av de största vinregionerna i Australien. Vingårdarna ligger på omkring 4-500 meter över havet, klimatet är förhållandevis kallt och torrt vilket får druvorna att mogna långsamt. Detta ger viner med hög koncentration och syra. Bland druvorna som odlas hittar man sauvignon blanc, riesling, chardonnay, semillon, pinot noir, cabernet sauvignon, shiraz och merlot. Man gör också en del mousserande viner. Det finns också två subregioner inom Adelaide Hills Lenswood och Piccadilly Valley.

  • Lenswood tar sitt namn från den närbelägna staden och klimatet är svalt. Vanliga druvor är sauvignon blanc, riesling, chardonnay, pinot noir och merlot. Vinerna har ofta hög syra och flera producenter har specialiserat sig på mousserande viner.

  • Piccadilly Valley ligger mellan städerna Ashton och Bridgewater och har också svalt klimat. Man odlar dessutom vinerna på hög höjd, omkring 400-600 meter över havet. Man är mest kända för sina mousserande viner på chardonnay och pinot noir. Man odlar dock också mindre mängder av shiraz och viognier.

Adelaide Plains (shiraz, cabernet sauvignon, merlot). Regionen skapades på 1950-talet men man fick sin GI status först 2002. Klimatet är varmt, torrt. Området är flackt och ligger på omkring 20 meter över havet. Vid sidan av röda druvor odlas också en del gröna druvor som colombard och chardonnay med flera.

Barossa Valley (shiraz). Detta är av de mest kända vinområdena i Australien. Området utgörs till stor del av en dalgång med förhållandevis höga sluttningar på vilka man främst odla gröna druvor och längre ned mot dalgångens golv odlas de röda druvorna. Klimatet är förhållandevis varmt och torrt. Det finns en hel del vingårdar med gamla vinstockar då området aldrig påverkades av phylloxera(vinlusen). Man odlar många olika druvor men shiraz är den man ofta håller högst. Andra druvor som också odlas är cabernet sauvignon, chardonnay, semillon, riesling, grenache och mourvedre.

Clare Valley (riesling). Det är ett av de äldsta vinområdena i staten, de första vinodlingar planterades under den första halvan av 1800-talet. Idag finns det många mindre kvalitetsdrivna vinmakare i området. I området finns såväl dalgångar, platåer som sluttningar, vingårdarna ligger på ca 4-500 meter över havet. Klimatet är förhållandevis svalt men med varma dagar. Vinerna kännetecknas av en krispig syra och fin struktur. Här görs riktigt fina rieslingviner men man odlar också shiraz och cabernet sauvignon.

Coonawarra (cabernet sauvignon). Regionen började blomstra på 1950-talet genom bland andra vinerier som Wynns och Penfolds med flera. Det finns också en del äldre vingårdar. Regionen fick sin GI-status 2003. Regionen är bland annat känt för sin terra rossa, en järnhaltig jordart och det ligger nära havet vilket ger ett ganska milt klimat som påverkas av närheten till havet. Det är framförallt de röda vinerna som dominerar och förutom cabernet sauvignon odlas också shiraz, malbec, petit verdot och merlot samt mindre mängder med vitt vin på chardonnay och riesling.

Currency Creek (sauvignon bvlanc, cabernet sauvignon och merlot). Detta är en förhållandevis ung region och man planterade sin första vinstockar i slutet av 1960-talet. Området klimat påverkas främst av sjön Alexandria och havet och vingårdarna ligger oftast kring 50-70 meter över havet. Vinerna är ofta förhållandevis kryddiga i stilen och de jämförs ofta med viner från norra Rhône.

Eden Valley (riesling) har fått sitt namn från staden Eden Valley som också kallas the Garden of Grapes and Gums. Landskapet är kulligt och på kullarnas sidor ligger vingårdarna på relativt hög höjd, ca 380-500 meter över havet. Jordmånen utgörs av söndervittrade stenar, grusiga åsar med inslag av lera. Man gör utmärkta rieslingviner med inslag av citrus och blommor och en mycket fin syra. Man gör också bra viner på shiraz, cabernet sauvignon och chardonnay.

Kangaroo Island (cabernet sauvignon och merlot) ligger drygt 10 mil söder om kusten och fick sin GI år 2000. Klimatet påverkas givetvis av havet och vindarna gör att klimatet är förhållandevis svalt i jämförelse med South Australias inland.Stilen på de röda vinerna påminner ofta om Bordeaux men man odlar också shiraz, chardonnay, riesling, sauvignon blanc och viognier. Detta är också ett stort turistmål där vinet är en del i näringen.

Langhorne Creek (shiraz och cabernet sauvignon) ligger i den östra delen av delstaten och sträcker sig från Lake Alexandria staden Langhorne Creek. Detta är ett av de äldsta områdena för vinodling i delstaten med rötter ned till omkring 1850. Man fick dock sin GI först 1998. Utöver shiraz och cabernet sauvignon odlar man också en del merlot och chardonnay.

McLaren Vale (shiraz, cabernet sauvignon, grenache och mourvedre, chardonnay och sauvignon blanc) ligger cirka 3,5 mil söder om Adelaide och är en av de viktigaste och mest välkända regionerna i Australien och man producerar också många viner med mycket hög kvalitet. Regionen fick sin GI 1997 men man har odlat vin där sedan början av 1800-talet. Klimatet är varierat men är mestadels av typen medelhavsklimat kombinerat med svala vindar från bergen och havet. Det finns också många olika typer av jordar vilket ger olika förutsättningar i olika vingårdar. Detta gör att man är kända för många druvor, förutom de redan nämnda odlas också merlot, zinfandel, tempranillo, sangiovese och viogner med flera.

Mount Benson (shiraz) ligger cirka 30 mil söder om Adelaide mellan Kingston och Robe inom vad som kallas den västra kalkstenskusten. Det är en av de mindre regionerna och det är en ung vinregion. De första kommersiella vingårdarna planterades 1989 och man fick sin GI 1997. Klimatet påverkas av havet och förhållandevis svalt. Vingårdarna ligger vanligen mellan 50-150 meter över havet. Jordmånen utgörs av järnhaltig röda jordar (terra rossa) och lerjordar med inslag av kalksten. Utöver shiraz odlas också en hel del viognier, cabernet sauvignon, sauvignon blanc och chardonnay.

Mount Gambier (pinot noir, sauvignon blanc och chardonnay) ligger mittemellan Melbourne och Adelaide. En av de första vingårdarna i regionen var Sandy och Helen Haigs som planterades 1982 men regionens produktion har framförallt växt de senaste 10 åren och idag finns det ett 20-tal producenter. För utom ovannämnda druvor odlas också pinot gris, riesling, viognier, merlot med flera.

Padthaway (Chardonnay) utgörs av ett avlångt område norr om Wrattonbully. På 1940-talet började man experimentera med oslingar i området och på 1960-talet planetrades de första kommersiella vingårdarna. Man fick sin GI 1999. Landskapet är flackt och ligger på omrking 50 meter över havet. Vingårdarna ligger i regel i flacka sluttningar. Klimatet är förhållandevis varmt och jordmånen utgörs främst av järnhaltig jord (terra rossa). Förutom chardonnay odlas också riesling, sauvignon blanc och verdelho men också en del rött av shiraz, cabernet sauvignon och malbac.

Riverland (chardonnay, shiraz, cabernet sauvignon, merlot och petit verdot.) gränsar till delstaten Victoria och är en av de största vinregionerna i Australien när det kommer till volym. Man producerar nästa hälften av allt vin i South Australia och 25% av allt vin i Australien. De tillhör den del som av Australien där man behöver bevattna sin vingårdar. Denna del kallas ibland the irrigated vineyards of Australia eller South Eastern Australia appellation (en icke-officiell superzon), ett område som sträcker sig över South Australia, Victoria och New South Wales. Mycket av druvorna som produceras inom detta område används i enklare enklare och billigare vin. Det finns dock också vinproducenter som satsar på viner av högre kvalitet. Klimatet är kontinentalt, det vill säga förhållandevis varmt, torrt och soligt. Området är mestadels flackt och ligger omkring 25 meter över havet. Det odlas många olika druvor, störst produktion kommer dock från chardonnay, shiraz, cabernet sauvignon, merlot och petit verdot.

Robe (shiraz) är en liten vinregion . En stor del av vingårdarna växte fram på 1990-talet och man fick sin GI 2006. Namnet kommer från fiskeläget Robe vid staden Beachport. Klimatet påverkas av närheten till havet och är förhållandevis svalt. Vingårdarna ligger på en höjd om 50-150 meter. Det finns flera olika jordmåner såsom den järnhaltiga terra rossa, redzina som är en bördig mörk jordart, sandiga jordar och steniga områden med mycket kalksten. Man gör såväl bra röda som vita viner, mest kända är man kanske för sina viner på shiraz men man odlar också cabernet sauvignon, chardonnay och sauvignon blanc.

Southern Fleurieu (shiraz) ligger söder om Adelaide och vinregionen McLaren Vale. Den största staden i regionen är Victor Harbour. Man fick sin GI 2001, det har dock odlats vin här sedan 1800-talet men de flesta vinerier är förhållandevis nya. Klimatet påverkas av havet och är förhållandevis milt med kalla vintrar och varma sommarmånader. Man odlar främst blå druvor och framförallt shiraz, cabernet sauvignon och merlot men också en del gröna druvor såsom chardonnay och sauvignon blanc.

Southern Flinders Ranges (shiraz)är en ny vinregion där de flesta vingårdarna planterades på 1980- och 90-talet. Det är en region med stora skillnader när det kommer till klimat och förutsättningar. Vingårdarna ligger på höjder som varierar mellan 20 och 720 meter över havet. Vissa områden har kallare klimat, t ex de på hög höjd och de som påverkas av havsviken Spencer Gulf. Inlandsområdena har i sin tur betydligt varmare klimat. Det som binder samman områdena är dock att det är torrt, man har förhållandevis lite nederbörd vilket gör att många vingårdar behöver bevattnas. Regionen är mest känd för sina högkvalitativa viner på shiraz men man odlar också cabernet sauvignon och merlot. Vissa gör också viner på druvor som torkat eller delvis torkat likt amarone och ripasso.

Wrattonbully (cabernet sauvignon) ligger mellan Coonawarra och Padthaway. Vingårdar började planteras redan på 1800-talet men majoriteten av dagens vingårdar är från 1990-talet och framåt. Man fick sin GI förhållandevis sent, 2005. Jordmånen utgörs till största del av den järnhaltiga jorden terra rossa. Vingårdarna ligger i regel i svaga sluttningar på höjd omrkring 75-90 meter över havet. Klimatet påverkas av närheten till havet och är förhållandvis svalt. Cabernet sauvignon är den druva som odlas mest men man odlar också en hel del shiraz, merlot och chardonnay.

Magnus Reuterdahl, 2015-11-22

 

Läs mer

Fler artiklar