Vinlandet Afghanistan

Afghanistan är inte en vinnation idag, åtminstone har man inte någon kommersiell vinproduktion. Detta då det är olagligt för afghaner att såväl inneha som att handla med alkohol. Det har dock varit en vinnation och vem vet det kanske de blir igen.

Annons:

Vinlandet Afghanistan

Afghanistan är inte en vinnation idag, åtminstone har man inte någon kommersiell vinproduktion. Detta då det är olagligt för afghaner att såväl inneha som att handla med alkohol.

Afghanistan har dock varit en vinnation, fram till 1992 producerades såväl vin som sprit. Bland annat gjordes det viner i Kandahar som vann internationella priser på 80- och 90-talet och sprit brändes i destilleriet Afghan-Clemd. Destilleriet hade en relativt stor marknad i framförallt i Central Asien. Går man längre tillbaka i tiden var provinsen Kapisa känt för sitt vin och arkeologiska spår av vinproduktion går tillbaka till åtminstone 500-talet före Kristus. I antik litteratur från Indien omnämns druvorna som kapiśayani draksha och vinet gick under namnet kapiśayani madhu.

Trots att man inte gör vin är druvproduktion en av de största inkomstkällorna för landets bönder, knappt 50% av jordbruksmarken utgörs av druvodlingar. Dessa säljs antingen färska eller som russin. Vanliga druvor är flame seedless, emporer och black emerald men också druvor som klingar mer inhemskt som kandahari, sahibi och raucha sorkh. Kanske är några av dessa kvarlevor från äldre vinproduktion.

Det är möjligt att det finns några gamla flaskor kvar från Afghanistan någonstans så det är kanske inte helt omöjligt att kunna kryssa av vin från detta land.  Det finns också uppenbarligen potential för en vinindustri i framtiden, om eller när detta kan bli möjligt är svårt att sia om men det ser inte sannolikt ut i ett kortare perspektiv. Bakgrunden till detta är bland annat de olika krig som rasat i regionen under lång tid.

Magnus Reuterdahl 2015-11-30

Läs mer


Fler artiklar