Sydafrika – ett magiskt vinland del 6

Sustainability

 

Western Cape är inte bara en unik plats när det gäller Sydafrikas vinodling utan här finns också en av världens mest intressanta biologiska platser. Man delar in jorden i sex olika växtriken, ett av dom är The Cape Floral Kingdom (CFK) och det är inte bara det minsta utan också det växtrikaste i världen. Här huserar inte mindre än 12 000 arter av blommor och växter och många av dom återfinns ingen annanstans i världen. Idag har jordbruket, och vinodlingen, brett ut sig och CFK står under stor press. Den ursprungliga floran i området, Fynbos och Renosterveld, har fått stå tillbaka för den utbredda odlingen av andra produkter och inplanteringen av nya arter har påverkat naturen negativt. Idag finns ca. 10 procent kvar av den ursprungliga floran och eftersom 80 procent av den återstående naturen står under privat ägande ligger ett stort ansvar på landägarna. Just vinindustrin påverkar särskilt situationen då 90 procent av vingårdarna just odlas inom CFK. När den sydafrikanska vinindustrin expoldera i mitten på 90-talet så ökade också trycket på den redan utsatta naturen. För att få bukt på exploateringen startade man The Biodiversity and Wine Initiative 2004. Detta är ett samarbete mellan vinindustrin och naturbevarande organisationer såsom WWF. Det man försöker uppnå med det nya naturbevarande arbetet är bland annat att skapa naturreservat i samma takt, och på lika stor yta som man odlar vin. Dessutom  är man som vinproducent ålagd att minska arbetssätt som kan ha en negativ inverkan på naturen, och istället försöka implementera metoder som istället är naturbevarande. För att få bli medlem av detta initiativ krävs det att man bevarar minst två hektar av sin mark i ett naturreservat. Detta innebär också att man ska återställa den naturliga floran och främja återväxten av både Fynbos och Renosterveld. Om man åstadkommit extraordinära resultat så kan man få sk. ”Champion-status”. Detta gäller producenter  som tex. rensat och återställt stora delar av sin mark till ursprungsfloran  och att man dessutom kan uppvisa långsiktiga planer för framtida arbete. Idag har man knappt 30 producenter som uppnåt ”chapion-status”och närmare 200 enskilt certifierade producenter. Detta innebär att man har lyckats konservera knappt 140 000 ha mark till kommande generationer.

 

BWI Champion

 

Vinindustrin har också ett stort antal riktlinjer som kontrollerar hur man ska arbeta i harmoni med natur och miljö. Detta kallas för Integrated Production of Wine (IPW). IPW reglerar bland annat besprutning, säkerheten för arbetare, hur man hanterar restavfall och användande av vatten. Detta praktiserande uppmuntrar även till mera naturvänlig odling, såsom ekologiska och biodynamiska metoder.

För att kunna göra större skillnad gick flera organsiationer ihop under det gemensamma namnet ”Sustainable Wine South Africa” (SWSA). Detta är ett samarbete mellan IPW, BWI, Wine and Spirits Board och Wines of South Africa, och 2010 lanserade man ett sigill för att garantera de Sydafrikanska vinernas hållbarhet och integritet. Idag bär nästan 90 procent av de Sydafrikanska vinerna detta sigill.  Läs gärna mera om detta på www.swsa.co.za

 

integrity seal

 

 

 

Fler artiklar