Svenska flaggan
BestChampagne Logo
|
Dryckeslistan Logo
Kakaoplantaget choklad-skolan - DinVinguide
Skriven av Maja Berthas

Kakaoplantaget choklad-skolan

När man står där i butiken och väljer mellan allehanda chokladkakor för att stilla sitt omedelbara sug kanske man inte reflekterar över vad själva kakaon egentligen kommer ifrån, och än mindre hur den växer? ”Jag trodde kakaobönorna såg lite ut som kaffe!” är en vanlig kommentar.

Jag har rest runt på många kakaoplantager i mina dagar och även om det finns många likheter så finns också en del skillnader. Kakaoträdet är av tropisk karaktär och härstammar från en regnskogsliknande miljö vilket även under kultiverade former är det ideala för trädets utveckling.

Kakaoplantage på Trinidad
Kakaoplantage på Trinidad

På många gamla, traditionella, plantager odlas kakao i den befintliga växtligheten där den också blandas upp med sekundära grödor och skuggträd. Här försöker man återskapa trädets naturliga habitat och det gör att plantagerna för det otränade ögat kan se, näst intill, röriga ut. Kakaon är inte vidare lätthanterlig utan kräver ganska specifika odlingsförhållanden för att kunna frodas och växa ur både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Själva odlingszonen, som man också kallar för kakaobältet, sträcker sig mellan breddgraderna 18 grader nord och 15 grader syd och vanligen håller man plantagen på en moderat altitud under 400 m ö h. Trädet behöver ett varmt och fuktigt klimat med en jämn medelnederbörd på ca. 1250-2500 mm om året. Man behöver också en hel del soltimmar för att odla kakao, men det är av största vikt att träden inte utsätts för stora mängder direkt solljus eftersom blommor och nya skott kan vara extremt känsliga för detta.

 

sticklingar av kakao

Om man funnit den ideala platsen, rent klimatmässigt, för odling av kakao så blir nästa steg att göra en analys av jorden. Precis som med vindruvor ger jordens sammansättning en utgångspunkt för kakaons kommande smakprofil, men även här gäller det att hitta rätt om man vill få träden att växa. Först och främst behöver jorden vara hyggligt lös då kakaoträdens huvudrot behöver ca. två meter mylla att gräva sig ner i. Sedan behöver jorden också ha en förmåga att både hålla och dränera vatten, vilket kan tyckas vara lite motsägelsefullt! Saken är den att många naturliga odlingsområden gästas av såväl torka som monsuner och då är det viktigt att jorden själv kan reglera fuktigheten. Detta är ingen enkel ekvation som ni förstår och den mest optimala jordsammansättningen är en blandning av sand, grums och lera med tillräckliga mängder organiskt material, mineraler, kväve och kaliumkarbonat.

Som jag nämnde inledningsvis ser plantagen dock lite annorlunda ut beroende på vart man befinner sig i världen. Dom mera traditionella, naturnära odlingarna är kanske mer kvalitetsdrivna, men sedan hittar man även exempel på mer kvantitativt drivna plantager. Dom kan mera liknas vid industriella odlingar av fruktträd där skyddsgrödorna inte känns lika naturliga. På många av de mera naturliga plantagerna låter man också träden växa under mera ”vilda” former. Eftersom kakaoträdet kan bli närmare 10 meter högt så väljer man att beskära trädet en aning så att skörden ska bli mera hanterbar. 4 – 6 meter är den vanligaste höjden och då har man dessutom mycket plats uppåt, för att odla skuggträd och sekundärgrödor i form av bananer, cassava, plantains och andra former av palmträd. Plantage i Ecuador

Om man nu funnit den rätta platsen, med de rätta förutsättningarna gällande både klimat och jordmån, är det dags att plantera! Befinner man sig i en redan ”befintlig” miljö där andra växtarter redan etablerat sig gäller det att tunna ut vegetationen för att göra plats för sina nya plantor. Här sparar man både tid och pengar eftersom man inte behöver vänta in växande sekundärvegetation. Baksidan av detta är givetvis att växtligheten inte är lika lättkontrollerad samt att om man har otur kan området dessutom vara svårarbetat rent praktiskt när det kommer till åtkomst för maskiner och arbetare. Man kan också etablera ett plantage från grunden och då gäller det att få till en bra blandning mellan kakao andra växter redan från starten. En nackdel för denna typ av odling är dock att det kan vara svårt att få till den där naturtrogna växtmiljön som kakaon helst vill växa i.

Det absolut vanligaste sättet vid uppbyggnaden av en plantage är att man odlar ut träden via uppdrivna plantor. Förkultiveringen sker på s.k. ”nurseries” där man får fram olika varianter av sticklingar genom fröplantering och eftersom kakao är väldigt känsligt och dessutom lätt angrips av sjukdomar, brukar man låta de små plantorna uppnå en ålder av ca 5 månader innan de transporteras till den utvalda plantagen. Väl på plats odlar man ut kakaon med ett avstånd av 2,5 x 2,5 meter. Detta ger ca 1400 plantor per hektar i en hyggligt luftig miljö där de andra grödorna också får sin naturliga plats.

Plantage i Ecuador

Det tar ca 3-5 år innan det nyplanterade kakaoträdet ger sin första skörd, men sedan kan det vara aktivt i uppåt 25 år!

Maja Berthas

Maja Berthas

Maja Berthas tog sin sommelierexamen på Restaurangakademien 2001 och har sedan dess varit verksam på många olika sätt inom vin- och chokladbranschen.

Läs mer om Maja

Läs mer