Gouais blanc

Gouais blanc 

eller Weißer Heunisch är en vit druva som sällan odlas idag men är viktig som stamfader till många traditionella franska och tyska druvsorter. Namnet Gouais härrör från det gamla franska adjektivet “Gou”

Gouais är känd för att ha varit allmänt planterad i centrala och nordöstra Frankrike under medeltiden. Vid denna tid var den använd mest för att producera enkla vita viner, och var främst odlad på mindre bra mark som inte lämpar sig för de mer ansedda Pinot noir eller Pinot gris.
Gouais Blanc var druvan av bönderna snarare än av adeln.

Dess historia innan medeltiden är inte känd med säkerhet, men är föremål för mycket gissningar, i likhet med många andra druvsorter med en lång historia.

Vid en DNA-undersökning på University of California i slutet av 1990 identifierades Gouais blanc som anfader till ett stort antal klassiska europeiska druvsorter.
Detta kom som något av en överraskning, med tanke på den gamla indelningen i Frank och Hunnic druvsorter som används i den germanska världen, eftersom det innebar att prototypen enkla “Hunnic” druvan i själva verket var en förfader till de flesta av de ädla “frank” druvorna.

Till Alla druvor