Doradillo

Doradillo

var traditionellt en destillationsdruva men med brist på vita vindruvor i slutet av 1960- och 1970-talet tog man den och blandade med en mer aromatisk druvsort som Godo för att producera bulkvin.
Produktionen minskade under 1970- och 1980-talet i takt med den minskade efterfrågan på konjak och starkviner.

Till Alla druvor