Cabertin

Cabertin är en blå hybriddruva från Schweiz. Druvan är en korsning mellan cabernet sauvignon och en ej angiven druva som gjordes år 1991. Den okända druvan är möjligen en korsning mellan druvorna silvaner, riesling, JS 12417 och chancellor. Druvan fick sitt officiella namn år 2000. Idag finns odlingar av druvan i Tyskland, Schweiz och Belgien.

Ursprungligt namn är VB 91-26-17.

Druvan är motståndskraftig mor röta, mögelangrepp och frost. Vinerna sägs ha smak av svarta vinbär, skog, peppar och kaffe.

Till Alla druvor