Azal tinto.

Azal tinto är ett annat namn på blå druvan amaral. Bägge namnen används i Vinho Verde, Portugal. Läs om druvan i DinVinguide.se druvguide i artikeln om druvan amaral.

Till Alla druvor