Alexander

Alexander är en blå hybriddruva från USA. Det är den första första hybriddruvan från USA som namngavs och var en av de första druvorna som användes i ett kommersiellt vin från USA.

Druvan är en naturlig hybrid mellan vitis labrusca och vitis vinifiera. Den påträffades nordväst om Philadelphia omkring år 1740. Vingården i vilken den påträffades var planterad på 1680-talet.

Idag finns det sannolikt inga eller mycket stockar kvar med druvan.

Till Alla druvor