Hållbart – Ekologiskt odlat

Oavsett om det handlar om box, flaska, storproduktion, liten hantverkare, vin, öl eller annan dryck märker systembolaget drycken lika. Ekologiskt odlat är samlingsnamnet för systembolagets hållbara sortiment.

Annons:

”Ekologiskt innebär att odlingen skett enligt hårda regler kring kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt att tillverkningen uppfyller vissa miljökrav.
Finns ekologiskt-märket i hyllan eller på systembolaget.se betyder det att drycken är certiferad av en oberoende kontrollorganisation och att den uppfyller EU:s krav för att den ska få kallas ekologisk.”
(Citat hämtat från Systembolaget.se)
Det finns flera olika miljöcertifieringar – organisationer, länder och världsdelar har olika krav och normer. De vanligaste märkningarna som vi kommer i kontakt med i Sverige är EU-lövet och KRAV. Samma producent kan ansöka och uppfylla kraven för en eller flera olika certifieringar. Certifieringar kostar mycket pengar, innebär en del administrativt arbete och ställer kontinuerliga krav. Det finns därför producenter som väljer att inte certifiera sina produkter trots att de arbetar efter stränga miljömål. Certifieringen i sig är inte likställt med kvalité. Resultatet hos de färdiga produkterna kan variera mycket, trots att producenterna är certifierad enligt samma standard. Det enda som säkerställs är att odlingen, och i vissa fall vinmakningen, sker i enlighet med gällande regler och föreskrifter.  

Som vi såg i citatet ovan definierar Systembolaget sitt ekologiska sortiment utifrån EU:s ekologiska krav. KRAV är en svenska märkning. Märkningen innebär att produkten dels måste uppfylla EU:s ekologiska krav men också följa regler gällande hälsa, god djuromsorg och socialt ansvar. En produkt producerad utanför Sverige kan bli KRAV-märkt.

Ekologiskt odlat behöver inte vara tillverkat i Europa för att uppfylla kraven för EU:s ekologiska märkning. Däremot måste produkten vara godkänd i ursprungslandet av ett organ som i sin tur är godkänt av EU.

Från 2012 års skörd skärptes kraven inom EU för vinproduktion. Innan reglerades endast hur druvorna odlades, då kallade man vinet  “vin framställt av ekologiskt odlade druvor”. Innan 2012 fanns det inga regler som reglerade framställningsprocessen hos de certifierade odlarna, alltså fanns det inga ekologisk regler i källaren. Från 2012 kan däremot odlarna kalla sina viner “Ekologiska”, då det numera finns  gemensamma regler även för själva vinframställningen.  

Systembolagets märkning ekologiskt odlat underlättar för oss som vill handla mer miljövänligt och hållbart. Märkningen är dock på intet sätt komplett, det finns flertalet omärkta produkter som är minst lika miljövänliga – jag återkommer till det i senare artiklar om hållbarhet.

Ekologiskt odlat är heller ingen garanti för att produkten du köper kommer att falla dig i smaken. Finns bara ett sätt att ta reda på det, prova själv!  

Fler artiklar