Användarvillkor

Annons:

Användarvillkor

Din e-postadress sparas för att vi ska kunna fullfölja vår kundrelation och skicka ut nyhetsbrev, samt ge dig tillgång till information och tjänster från Dinvinguide i Sthlm AB (Dinvinguide.se) eller tredje part godkänd av Dinvinguide.se. För att ta del av eller ändra de uppgifter som finns registrerade om dig, kontakta Dinvinguide i Sthlm AB via brev postalt eller via e-post.

Personuppgifter

Dinvinguide.se´s kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Dinvinguide.se eller tredje part godkänd av Dinvinguide.se. För att ändra dina uppgifter besöker du sidan för hantering av medlemsuppgifter på respektive sajt, eller skickar ett mejl till info@dinvinguide.se

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma
att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av DV, till exempel i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas, överlåtas eller vidarebefordras utan sekretessavtal och hanteras alltid av Dinvinguide.se och dess godkända partners. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms, med mera.

Dinvinguide.se har en personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl Dinvinguide.se som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Som kund/medlem/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen/användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument.