Amaroneskolan del 2 – Terroir och den explosionsartade utvecklingen

Vi lärde oss att Amarone inte är ett gammalt välkänt vin sedan generationer.
Det var endast för ett par årtionden som denna idag så berömda vintyp började säljas och fått ett så stort genomslag i just Sverige.

Läs gärna förra avsnittet i Amaroneskolan – del 1.
Valpolicella är ett för svenskar välkänt område.  Det ligger direkt utanför Veronas förorter och avgränsas i väster av Adigefloden som ligger nära Gardasjön i norra Italien. Området är relativt litet, cirka tre mil brett. I norr avgränsas området naturligt av Lissinibergen. Ett antal bergsryggar löper ned söderut från Lissinibergen. Dessa bergsryggar och åsar utgör gränserna för fem dalar som löper nord syd och utgör det centrala ursprungliga området där Amarone odlas. Söderut öppnar sig ett slättland med bördiga lerjordar. Valpolicella har en intensiv odling av vin och Veneto som regionen heter är en av Italiens större vinregioner.

Området har ett mycket gynnsamt klimat för vinodling. Trots att Valpolicella ligger på 45e breddgraden är klimatet varmt och svalt på samma gång. Det kan nämnas att Bourgogne ligger strax norr om Valpolicellas breddgrad. Gardasjön fungerar som en temperaturreglerare för området. Vinstockarna gillar inte för varmt klimat men inte heller för kallt.
Området Valpolicella har med andra ord ett perfekt läge för vinproduktion. Vidare är ventilation av vingårdarna viktigt så inte röta och andra sjukdomar uppstår. Bergens aftonbris torkar upp mellan vinraderna samt vindarna från inlandet på mornarna är gynnsamma. Valpolicella har exempelvis cypresser och olivträd vilket inte hör till vanligheten på dessa nordliga breddgrader i Europa. Under vintern får området oftast snörika månader, jämför detta med Piemonte med sin Barolo och Barbaresco som har liknande förhållanden.
Kalla snörika vintrar är bra för vinrankan då den vilar inför sin kommande skörd. Skadedjur och bakterier dör i kylan samt snön innebär nederbörd under rätt period. Den högre genomsnittliga ökade temperaturen de senaste 10 till 20 åren har även varit till godo för Valpolicella.

Jordmånen är en komplex blandning av lerjordar och med inslag av kalksten av olika typer.  Men den största påverkan för kvaliteten av vinerna är främst var druvorna odlats. De flesta är överens om att de bästa vinerna kommer från vingårdar på högre höjd som odlats i sluttningar med god dränering.
Den danske Amarone kännaren Thomas Ilkjaer menar att den största skillnaden är först och främst odlarens seriositet men även att växtplatsens belägenhet är av stor vikt vilket jag till fullo håller med om.
Det finns en stor andel trist Amarone som odlats på slättlandet i högavkastande lerjordar. De bästa vinerna kommer från bergens och sluttningarnas områden på högre höjd över havet. Det är därför som många kvalitetsodlare ser med oro på hur Amarone odlas på landområden som absolut inte lämpar sig för kvalitetsviner.

Det kan nämnas att under det senaste årtiondet så har arealen för Amarone ökat explosionsartat samtidigt som den vanliga enklare Valpolicellan har minskat väsentligt. Vad lär man av detta då? Jo att mark som inte historiskt ansetts vara lämplig för odling av kvalitets Amarone tagits i anspråk. Detta är ett mycket känsligt ämne i Valpolicella då Amarone idag är ”big business”.  De välkända kvalitetshusen Allegrini och Masi med andra för en ojämn kamp mot bland annat kooperativen och andra mindre nogräknade producenter. Vad är den ursprungliga växtplatsen för en kvalitets Amarone? Det är inte märkligt att se hur olika ett Amarone vin kan prissättas. Nu är ju som bekant inte alltid priset en indikator över kvaliteten men det ger i alla fall en god vägledning. Så se upp vilken typ av Amarone ni köper.
Givetvis skall ni köpa vinet ni gillar bäst oberoende av vinskribenters synpunkter. Nästa del kommer beskriva de olika druvsorterna och hur vinet görs.

Foto: Raphael Cameron

Från valpolicella till Amarone
Från valpolicella till Amarone

Fler artiklar